Tuberoz Memede (Keçi Memesi) Estetik

Tuberöz Memede Estetik

 

Genç kızlarda anormal meme gelişimi nadir değildir. Memeler arasında küçük farklılılardan büyük boyuta varan şekil farklılıklarına kadar değişen formlarda görülebilir. Bu farklı meme yapılarından en sık görüleni tuberöz memedir.

Tuberöz meme genetik olarak gelişir. Meme tabanı sıkı ve dar loupe aynı zamanda meme alt kıvrımı yukarıdadır. Bu da memenin tüp gibi uzun görünmesine yol açmaktadır.

Tuberöz memeda tabanı dar ve sıkıdır. Meme alt kıvrımı yukarda kalmıştır. Bu nedenle meme tüp gibi uzamış gözükür.

Tuberöz memede areola dediğimiz memenin kahverengi kısmı çap olarak daha büyük kalmıştır. Meme sarkık olabilir. Sağ ve sol memenin etkilenmeleri farklıdır. Bir taraf diğerine göre daha sarkık ve daha sıkışmış be görünümde olabilir.

Normal memelerde de sağ sol farkı olmasına rağmen tüberöz memelerde şekil ve siluet farkı daha fazladır.

Tuberöz memede:

Tüberöz memeler hafif derecede meme şekil anormalliği gösterebileceği gibi ağır derecede de anormallik gösterebilir.

Kadınlar sıklıkla bu konuda sıkıntıya girerker ve başkasının göüslerini görmesinden korkarlar. Dolayısıyla, tüberöz memenin düzeltilmesi sadece şeklin düzelmesini sağlamaz aynı zamanda kadının kendi öz güveninin yerine gelmesini sağlar.

Tüberöz Meme Nasıl Düzeltilir?

Meme boyut, şekil ve simetrisinde çok büyük değişim sıklıkla iyi düzeyde sağlanır.

Anormal yapıyı öncelikle ayrıntılı bir şekilde analiz ederiz. Konuyu karşılıklı tartışarak istenen bir sonuç için hangi yöntemler gerekeceği ayrıntılı bir şekilde konuşulur.

Uygulanacak yöntem istenen boyut, şekil ve var olan meme anormalliği derecesine göre değişiklik gösterir.

Sıklılıkla yöntem aşağıdaki basamakları içerir:

Meme tabanı genişletilir.

Gerekiyorsa bir meme silikon implantı kullanılır.

Meme kıvrımı aşağıya indirilir.

Meme kahverengisi ve vars fıtıklaşan dokular düzeltilir.

 

İki meme arasında belirgin farklılık bulunur. Bu nedenle ameliyatın bir amacı da simetriyi olabildiğince sağlamaktır. Bu amaçla sağ ve sol memeye farklı işlemler uygulanmak durumunda kalınır.  Örneğin:

Asimetrik meme büyütülür: sadece küçük olan memeye silikon ile büyütme yapılacağı gibi sağ ve sol memeye farklı büyüklükte silikonlar konularak hem büyütme hem de eşitleme hedeflenebilir.

Büyük memeye küçültme yapılarak küçük olan meme boyutuna indirilir.

Memelerde sarkma varsa sarkan memeye dikleştirme yapılır.

Meme kahverengisi küçültülebilir.

Tüm bu seçenekler tek tek görüşülerek bir plan yapılır.

Sadece meme kahverengi etrafından meme dikleştirme yapılması.