Meme Onarımı (Meme Kanseri Sonrası)

Meme Kanseri ve Meme Onarımı

MEME TÜMÖRÜ VE MEME ONARIMI

Meme tümörü başta olmak üzere meme hastalıkları kadınlarımızın en sık karşılaştığı sağlık sorunlarından birisidir. Meme kanserleri ülkemizde her 8-10 kadından birinde görülmektedir.

Yıllık Meme Muayenesi 40 yılını aşan kadınlar için önemlidir.

Meme tümörü konusunda kadınlarımızın birinci önceliği FARKINDALIKTIR. Meme tümörü olabilen ve tedavi edilebilen bir hastalıktır. Bir son değildir.

Illustration of breast cancer, awareness ribbon, vector illustration

Önemli olan bu konuyla karşılaştığınızda el ele üstesinden gelmektir. Konunun paniği içinde hareket etmek yerine çaresi olduğunu bilerek tüm alternatif tedavilerin gözden geçirilmesi ve daha önemlisi bu gözden geçirmenin SAKİN bir yaklaşımla yapılmasıdır.

Bu kadar sık görülmesinden dolayı meme tümöründe neler yapılacağı çok önemli bir konu haline gelmektedir.Meme tümörlerini gerek önleme, gerek tarama ve gerekse tedavisi konusunda üzerimize ciddi görevler düşmektedir. Bu bölümde bu görevin bir gereği olarak yürütülen standartları ve yüksek bir hizmet anlayışıyla ile ilgili bilgileri bulacaksınız.

Meme Tümöründe Erken Tanı artık oturmuş bir pratiktir.

Hastanemizde bir meme hastalıkları ünitesi bulunmaktadır. Bu ünite, çoklu klinik yaklaşımı ile meme sağlığı ve meme tümörleri ile ilgili sizlere hizmet vermektedir. Bu kurul meme ile ilgili başta tümör olmak üzere tüm hastalıkların tanısı, tedavisi ve izlenmesi ile ilgili ileri bir hizmet vermek amacıyla kurulmuştur. Aşağıdaki açıklamalar size meme tümörleri ve ya meme dokusu çıkarılması sonrasında yaklaşımızı anlatmak için düzenlenmiştir.

Meme Onarımı Nedir?

Memenin tekrar yapılması ve ya düzeltilmesi işlemidir. Meme rekonstrüksiyonu da denir.

Sıklıkla, meme tümörü nedeniyle şekli ve yapısı bozulan memenin tekrar eski şekline getirilmesi amacıyla yapılan operasyonlardır.

Meme tümörü sonrası memenin yeniden şekillendirilmesi. Meme dokusu alınmış bir hastanının karnından alınan doku alınmış göğsüne aktarılarak yeniden meme yapılabilmektedir.

Meme onarımı (ve ya meme rekonstrüksiyonu), çeşitli nedenlerle memenin şeklinin değiştiği, küçüldüğü ve ya tamamen alındığı durumalarda ve ya bu durumların oluşması söz konusu olduğunda memenin tekrar eski haline ve ya eski halinden daha da iyi bir şekle getirilmesi işlemidir.  En sık olarak meme kanseri nedeniyle meme onarımına ihtiyaç duyulmaktadır.

Meme tümörü sonrası memenin alınması ciddibir psikolojik bir travmaya yol açabilir.

Meme tümörü başta olmak üzere meme hastalıkları kadınlarımızın en sık karşılaştığı sağlık sorunlarından birisidir. Meme kanserleri ülkemizde her 8-10 kadından birinde görülmektedir. Bu kadar sık görülmesi başta meme tümörleri olmak üzere meme hastalıkları konusunda gerek önleme gerek tarama ve gerekse tedavisi konusunda üzerimize ciddi görevler yüklemektedir. Bu bölümde bu görevin bir gereği olarak yürütülen standartları ve yüksek bir hizmet anlayışıyla ile ilgili bilgileri bulacaksınız.Hastanemizde bir meme hastalıkları ünitesi bulunmaktadır. Bu ünite plastik cerrah, genel cerrah, onkolog, patolog dahil toplam 8 ayrı klinikden oluşmaktadır. Bu ünite, çoklu klinik yaklaşımı ile meme sağlığı ve meme tümörleri  ile ilgili sizlere hizmet vermektedir. Bu kurul meme ile ilgili başta tümör olmak üzere tüm hastalıkların tanısı, tedavisi ve izlenmesi ile ilgili ileri bir hizmet vermek amacıyla kurulmuştur. Aşağıdaki açıklamalar size meme tümörleri ve ya meme dokusu kayıpları sonrasında  yaklaşımızı anlatmak için düzenlenmiştir.

Memenin tümörden temizlenmesi amacıyla girilen ameliyat sırasında hem tümör içeren tüm meme dokuları alınır ve daha siz uyanmadan memeniz tekrar onarılır. Memenin şekil ve hacmi göz önünde bulundurularak tüm işlemler yapılır.

Siz uyandığıızda memenizde iki işlem yapılmış olur ve siz bunların ara safhasını görmeden uyanmış olursunuz:

1. memenizdeki tümörlü dokular alınır

2. bu alınmadan kaynaklanan meme şekil bozukluğu giderilir.

Meme tümörü nedeniyle memenin tamamen alınmasının doğuracağı psikolojik travma son 50 yılda çok daha iyi anlaşılmış ve özellikle son 20 yılda bu konuda artan bir bilinç olmuştur. Bazı ülkeler bu konuda kanuni alt yapıyı da oluşturmuştur. Günümüzde ABD de bir meme kanseri olan kadın sadece genel cerrah değil plastik cerrah tarafından görülmeden ameliyat kararı verilmesi uygun görülmemektedir.

Şekilde meme tümörü nedeniyle sağ göğsü alınmış bir hastanın karından doku getirerek memesinin onarılması görülüyor. Bu hastanın bu operasyonundan bir kaç ay sonrası memeler simetrik hale getirilip  memebaşı  da onarılmaktadır.

Meme onarımı işlemi hemen ve ya bir süre beklenilerek yapılabilir. Örneğin meme tümörü tanısı konulduktan sonra tümörlü meme dokusu  alınırken (erken onarım) yapılabileceği gibi hafta veya yıllar sonra da (geç onarım) yapılabilir. Her iki durumun kendine has avantaj ve dezavantajları vardır.

MEME ONARIMI ZAMANLAMA AÇISINDAN 2 ŞEKİLDE YAPILIR

1.Erken

2.Geç

Erken onarım tümör nedeniyle göğsünüzün alındığı ameliyatta siz daha uyanmadan memenizin onarılması demektir. Erken onarımın en önemli avantajı siz daha uyanmadan meme onarımın yapılmasıdır. İkinci ve önemli bir avantajı ise meme başı ve kahverengisinin de korunabilmesine olanak tanımasıdır. Böylece memenin alınmış olmasından dolayı sürüklenebileceğiniz bir psikolojik yıkımın azaltılması ve ya tama yakın atlatılması söz konusu olabilir. Üçüncü bir avantajı ise aynı seansda onarım yapılmasından dolayı daha ekonomik olmasıdır.

Geç onarım ise bazı durumlarda avantajlı olabilir. Örneğin, ileri derece saldırgan olan yayılmış tümörlerde.

Erken ve ya geç onarımın seçilmesinin sağlık, ekonomik ve ya psikolojik nedenleri olabilir. O nedenle her bir kişi için bu konular tek tek ele alınmalıdır.

Meme onarımında seçenekler sizin sağlık durumunuz, aldığınız ve ya alacağınız tedaviler, memenizin şekil ve boyutu, yaşam tarzınız ve hedeflerinize göre değişir. Her bir kadının durumu özel ve kendine hastır.

MEME ONARIMINDA YÖNTEMLER NELERDİR?

Meme onarımını bir silikon protezle ve ya kendi dokunuzla yapabiliriz.

Silikon protezler normalda  meme büyütme işlemlerinde kullanılan silikon protezlerdir. Kendi dokunuzla meme onarımı yapılması ise karın, sırt ve ya bedeninizin bir yerinden alınan dokuların alınan meme bölgesine taşınarak meme şekil ve boyutunun kazandırılmasıdır.

Silikonlar 1960’lardan bu yana yaklaşık 10 milyondan fazla  kadında meme onarımı ve ya meme büyütme işlemi için kullanılmıştır. Doku ile onarım tekniğiyle kıyaslandığında silikonla meme onarımı yapmak daha kısa süren, bedeni daha az sarsan ve iyileşme süresi daha kısa olan bir işlemdir. Son 20 yıldır en sık kullanılan meme onarım yöntemidir.

Meme protezleri silikon bir kılıf içine konmuş  jel silikondan oluşur.  Silikonlar tüm dünyada yaklaşık 60 yıldır 10 milyondan fazla hastada kullanılmıştır.

Plastik cerrahınız sizin sağlık durumunuzu değerlendirerek bu kararı verecektir. Küçük, orta veya büyük boyuttaki memesi olan kadınlar adaylardır. Büyük göğüslü hastalarda  silikon protez, doku ile yapılan meme onarımına ilave olarak kullanılabilir.

Slikon ile meme onarımının yapılması tek seansda tamamen bitirileceği gibi iki seansda da gerçekleştirilir. Tek seans yapılacaksa silikon için özel bir cep (iç sütyen) oluşturulup silikon ile memeye istenilen şekil ve boyut kazandırılır.

İki seansda meme onarımı yapılacaksa,   ilk seansda bir doku genişletici (balon) bir silikon konur ve birkaç ay sonra bu balon kalıcı silikon protez ile değiştirilir.

Meme Protezleri Nasıl Yerleştirilir?

Geç meme onarımı yani meme alındıktan günler ve ya yılar sonra meme onarımı yapılması iki şekilde olabilir. Birincisi kendi dokularınız kullanıalrak tek seans da ve ya silikon kullanılarak iki seansda.

sKısa olduğu için silikon ile geç meme onarımını aşağıda ilk sırada göreceksiniz.

1.Seans: Doku Genişletilmesi

Meme kanseri nedeniyle doktorunuz memenizi, üzerindeki derisiyle beraber alabilir. Bu durumda meme onarımı hem derinin hem de memenin kendisinin yerine konulması ile sağlanabilir. Deri altında memenin şeklinde bir boşluk oluşturmak ve üzerindeki deriyi genişletmek için deri altına bir sönmüş balon yerleştirilir. Balon diye adlandırdığımız bu düzenek esasında silikondan yapılmış ve içine tuzlu su verilerek şişirilen bir kapalı devre doku genişletici düzenektir. Bu kapalı düzeneğin bir ucunda şişirmek için bir sert küçük silikon giriş kapısı ve diğer ucunda da silikon balon vardır. Her ikisi de deri altındadır ve zaman aralıkları ile giriş kapısından tuzlu su verilerek balon şişer ve şişerken üzerindeki deri de genişler. Bu olay hamilelik sırasında karnın şişmesine benzer. Bu belirli bir süre alır ve bu süre sonunda meme şeklini alan bir deri ve bu deri arkasında meme şeklinde bir boşluk oluşturulmuş olur. Bu sonuca ulaşıldığında artık kalıcı bir silikon ile şişirilen balon değiştirilir. Doku genişletici yerleştirilmesi işlemi bir operasyon olarak yapılır. Operasyon genel anestezi altında yapılır ve genellikle 1 saat sürer. Bu işlemden sonra aynı gün eve gönderilirsiniz. Genellikle 7 gün sonra işinizin başına dönebilirsiniz. Birinci seans sonunda bir meme şekline yaklaşık olarak ulaşmış olursunuz.

Birinci seans sonrası yaklaşık 10 gün bekleme süresi vardır. Bu süre sonunda 1-2 ay içinde doku genişletici şişirilir  ve bu süreçten hemen sonra 1 ay beklenir ve şişirilen balon kalıcı silikon protez ile değiştirilir. Bu işlem de genel anestezi altında yapılır ve aynı gün evinize gönderilirsiniz.

İkinci seansda kullanılan meme protezi plastik cerrahınız tarafından belirlenir. Göğüs çevresi, meme taban çapı, derinizin kalınlığı ve diğer göğsünüzün şekil ve büyüklüğüne göre ve sizin seçiminize göre silikon proteziniz belirlenir.

Meme onarımının bir başka yöntemi bedenin bir başka yerinden alınan deri ve ona bağlı yağ ve kasın yapılacak meme bölgesine getirilmesidir. Bedeninizden bu amaçla doku alınabilecek yerler karın, sırt, üst kalça veya popo kısmıdır. Onarılan meme sadece doku ve ya doku ile beraber silikon protez içerebilir.

Bedenin uzak bir yerinden onarılacak memeye doku aktarımını deri altından bir tünel oluşturarak (saplı ve ya pediküllü) ve ya tamamen ayrılarak (mikrocerrahi) yapılabilir. İkinci seçenekde operasyon süresi daha uzundur.

Doku aktarımı ile meme onarımı yapılmasından sonra bir kaç gün hastanede yatarsınız. İyileşme dönemi protezle yapılan onarıma göre daha uzundur. Doku aktarımın avantajı onarımı yapılacak bölgeyi kendi dokunuzla yapılmasıdır. Bu özellikle radyosyona maruz kalan ve ya radyasyon uygulanacak bölgelerde önemli olabilir.

Bu grupta en çok yapılan operasyonlar karından yapılan TRAM, sırttan yapılan LD flep dir. Bu operasyonlar aşağıda ayrıntıyla incelenecektir.

Eğer göğüs bölgesinde doku genişletmeye yeterli deri ve doku kalmamışsa siz doku aktarımına aday olabilirsiniz. Doku aktarımı yapılması için genel sağlık durumunun iyi olması gerekir.

Aşırı şişmanlar, sigara içenler, dolaşım ve kalp problemleri olanlar doku aktarımına iyi bir aday olmayabilir. Aşırı zayıf olanlar da iyi bir aday değildirler.

En sık kullanılanları aşağıdaki gibidir:

1.TRAM Flebi:

Bu operasyonda karın alt bölgesindeki sarkık olan deri ve buna bağlı kas dokusu aradaki yağ dokusu ile beraber onarılacak meme bölgesine taşınır. Bu işlem karın germe ile doku aktarımı olarak da bilinir çünkü operasyonda sonra karının sarkık derisi gitmiş olmaktadır.

Memenin Onarımı ve TRAM Flebi

TRAM ameliyatı genel anestezi altında 3-4 saat süren bir ameliyattır. Hastane kalış süresi genellikle 2-4 gündür. Ameliyattan 6-8 hafta sonra günlük aktivitelerinize dönebilirsiniz.

  1. LD Flebi:

Doku sırt bölgesinden aktarılır. Aktarılan doku TRAM den genellikle daha ince olduğu için LD bazen silikon protez ile de yapılır. Operasyon yaklaşık 2-3 saat sürer ve genel anestezi altında yapılır. Hastane yatış süresi genellikle 1-3 gündür. Günlük yaşama 2-3 haftada dönebilirsiniz.

LD Flebi

Meme onarımı, ister silikon protez isterse doku ile yapılsın bazı ek işlemlerle daha estetik hale getirilebilir. Aşağıda bu işlemleri bulacaksınız.

Artık sıklıkla uyguladığımız meme alınması (mastetktomi) yöntemi membaşı ve kahverengş halkasının alınmasını gerektirmediği için bu bölümde göreceğiniz açıklamlar daha çok eski uygulamlar için geçerlidir. Bazı durumlarda memebaşı ve areola memenin alınması sırasında çıkarılmak zorunda kalınabilir. Meme onarımı yukarıda belirttiğimiz seçeneklerin birisiyle tamamlandıktan sonra memebaşı ve areola yapılabilir. Bunun için kullanılan bir çok yöntem bulunmaktadır. Bu işlem genellikle meme onarımından 3-6 ay sonra ve lokal anestezi ile yapılabilir ve aynı gün evinize gönderilirsiniz.

Meme Dikleştirme

Tek taraflı meme onarımının yapıldığı durumlarda onarılan memenin ameliyat bitiminde diğer memeyle simetrik olması beklenmez. Bu özellikle diğer memenin büyük, sarkık olduğu durumlar için geçerlidir. Diğer yandan onarılan memenin iyileşmesi ve şişliklerin geçmesi zaman ister. Bu süreç tamamlandıktan sonra diğer memeye benzemeye başlar. Buna karşılık simetriyi sağlamak amacıyla diğer memye bazı operasyonlar uygulanabilir. Bunlar diğer memenin küçültülmesi ve ya büyütülmesi olabileceği gibi dikleştirilmesi de olabilir.

Meme Dikleştirme:

Zaman ve ya hamilelikler ve bunu izleyen dönemde memeler sarkabilir. Dikleştirme sarkan göğsün daha genç ve dik hale getirilmesi işlemi olup sadece meme kanseri durumunda simetri amacıyla değil estetik amaçlı olarak da çok uygulanan bir yöntemdir. Bu amaçla areola çevresi ve ya areola çevresi ve altından yaklaşımla meme dikleştirilir.

Meme Küçültme:

Bazı memeler büyüktür. Bu durumda simetri amaçlı olarak sağlam memenizin küçültülmesini önerebiliriz. Bu amaçla areola çevresi ve ya areola çevresi ve altından yaklaşımla meme küçültülür. Bu anlamda mem dikleştirmeye yakın bir işlemdir ancak küçültmede deri ve doku da çıkarılır.

Meme Büyütme:

Sağlam memenin küçük olduğu durumlarda ise tam aksine meme büyütme ameliyatı uygulanabilir. Bu işlem sıkça duyduğumuz silikon meme protezleriyle yapılır.